Vi tror på friheten att
uppleva naturen på
ett säkert sätt!
Hyra satellittelefon eller nödsändare
och du kan få hjälp varhelst
och närhelst!
Fjällfararnas Vita & Gröna bandet
Vita och Gröna bandet
March 20, 2019
Under de senaste åren har satellitkommunikation utvecklats och idag finns det satellitenheter som är gjorda exakt för denna typ av äventyr. Vi väljer att rekommendera två-vägs Satellit Messenger InReach, tillverkad av Garmin - som använder IRIDIUM satellitnätverk (dubbelt så många satelliter än motsvarande system) för Vita och Gröna bandet.
InReach tillåter att skicka och ta emot meddelanden vid sidan av SOS-knappen. Inreach kommer i tre olika modeller - InReach SE (Garmins tvåvägs satellitsändare. 100% global täckning, SOS-knapp, textmeddelanden ochenkel navigering), InReach Mini (Den minsta satellitsändaren i världen med all kommunikationsförmåga hos SE+ och EXPLORER), och InReach Explorer (Garmins EXPLORER + är precis samma tvåvägs satellitsändare som INREACH SE + men med avancerad navigering och kartor).

Fjällcom satellite SOS är ett företag med många års erfarenhet över hela världen, med vänlig professionell service på plats i Sverige.

Rabattkod erhålls vid anmälan.


Om Fjällfararnas Vita & Gröna band
https://www.vitagronabandet.se
------------------------------------------------------------------------------


Vår skandinaviska fjällkedja med sina cirka 130-140 mil erbjuder det mesta av det som många skulle kalla riktig vildmark. Att för egen maskin färdas hela dess längd har blivit en klassiker. Ett genomförande är ett kvitto på en mängd kunskaper om och erfarenheter av att vistas ute under lång tid ute i fjällvärlden. Men också på egenskaper som omdöme, uthållighet och kamratskap.

Tanken med Banden är att man med egen kraft tar sig från Grövelsjön i söder till Treriksröset i norr, eller tvärtom. Färden skall genomföras som en sammanhängande tur utan längre uppehåll och utan hjälp utifrån. Turen kan genomföras året om och Bandens färg anger vilken säsong som turen genomförs. Miljö-, natur- och kulturhänsyn ska vara både en ledstjärna och en självklarhet.

För att undvika alltför strikta regler finns inga begränsningar på färdsätt, med undantag för att Bandaren ska passera väster om ett antal platser och att det skall vara ickemotoriserat. Användning av cykel, hundar, kite eller liknande är tillåtet men kommer att registreras som en sådan variant.

Utmaningen kräver både fysisk och mental styrka, liksom ett sunt säkerhetstänk. Samtidigt är det upp till varje Bandare att genomföra turen helt utifrån sina egna förutsättningar, vilket gör att de som genomför turen får med sig en fantastisk och unik upplevelse för resten av livet. Men, svårighetsgraden ska inte underskattas.

Våra fjäll är en källa till stora, fantastiska äventyr och upplevelser, unika för var och en som färdas i dem. Förhoppningen är att öka intresset för långa, hållbara fjällturer, att höja fjällfärdens status och att skapa ökad kunskap om fjällens värdefulla natur och kultur. Ambitionen och förhoppningen är att också - gärna tillsammans med andra aktörer i och/eller med koppling till fjällvärlden - lyfta viktiga frågor som allemansrätt och bevarande och utveckling av våra fjälleder.

Juryn för Vita och Gröna Bandet består av människor med stor kärlek till fjället och äventyret. Dessa är: Annica & Torkel Ideström, Sara Wänseth, Christine Hägglund, Johan Prissberg och Fredrik Olausson.


Välkommen att anta utmaningen!
+46-77 5888191
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Meddelande
Skicka
Bearbetning
Vänta medan vi behandlar din förfrågan