Njut av ditt äventyr
Välj din satellite SOS-enhet,
beställ nu och känn dig trygg.

Satellittelefon / InReach satellitenhet
till bästa pris!
Kommunicera med röst eller text -
välj den lösning som passar dina behov bäst.
Ta reda på hyrpriset och beställ.
Prisräknare
Ta reda på hyrpriset och beställ.
×
Från
Till
OBS! När din beställning mottagits kommer vi att kontrollera tillgängligheten för den modell du har beställt. Vi godkänner din beställning inom 24 timmar.
Från = det datum du vill hämta ut din enhet från posten.
Till = det datum då du skickar tillbaka enheten. Sen retur debiteras extra!
Vänligen välj FRÅN-datum och RETUR-datum för att fortsätta
InReach Explorer +
InReach Mini
ZOLEO
Iridium Extreme
Din enhet
:
Totala hyresdagar
:
Totalpris (kr)
:
Order ID
:
Antal enheter
Enhetskostnad
Enhetskostnaden
Minimipris för hyra av enhet är kr. Eftersom denna beställnings kostnad är mindre debiteras minimipriset av kr
Extra tjänster
Försäkringskostnad
Leveranssätt
Klicka här för att välja leveransmetod
Retursätt
Klicka här för att välja returmetod
Självrisk med försäkring
Självrisk utan försäkring
Kampanjkod
-0%
Totalpris (kr)
Uppmärksamma
Se till att du skickar tillbaka din satellitenhet på returdagen. Sen retur utan återkoppling debiteras 60 kr per dag.
Fjällcom kommentarer
Detaljer om denna beställning kan ändras även efter att beställningen har lagts i.
Fortsätt med beställningen
Beställare är inte användare
Beställare detaljer
Landskod
Mobiltelefon (xxxxxxxxxx) -Börja here *
e-post *
söker i databas...
Förnamn *
Efternamn *
Gatuadress *
Postnr *
Ort *
Resmål *
Vandringsnamn
Resa utomlands? fyll i dina försäkringsuppgifter
Försäkringsägarens namn
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Dina nödkontakter
Mobiltelefon (xxxxxxxxxx) *
Relation till användare *
Lägg till nödkontakter
Användarinformation
Landskod
Mobiltelefon (xxxxxxxxxx) -Börja here *
e-post *
söker i databas...
Förnamn *
Efternamn *
Gatuadress *
Postnr *
Ort *
Annan Fakturaaddress
Annan leveransadress
Registrera nöduppgifter, Redan nu
Du kommer att kunna registrera nöduppgifter senare i våra TrackLog-appverktyg.
Fakturainformation
Företagsnamn *
Företagsnummer *
Fakturaadress *
leveransadress
Försäkringsuppgifter för andra resenärer i gruppen
namn
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Lägg till användare
BESTÄLLNING KOMMENTARER
Alla ändringar i användaruppgifter uppdateras i databasen.
Tillbaka
Fortsätt
Villkor

Allmänna hyresvillkor

Övergripande

 • Fjällcom Satellit SOS AB (hädanefter “Fjällcom") köper in enheter för satellitkommunaktion och tjänster som fungerar inom olika nätverk. Detta ger möjligheten att kunna erbjuda en mängd olika lösningar för kundens unika behov.
 • Vi erbjuder support- och räddningstjänster för att kunna ge våra kunder dygnet runt-service, året runt.
 • Vi har utvecklat våra egna applikationer såsom webbplattform, mobilapplikation och en mängd andra lösningar för våra kunder, och till dem som följer resan där hemma. Detta för att vi ska kunna erbjuda unika och exakta lösningar som möter vardera kunds unika behov.
 • För att tillhandahålla dessa avancerade tjänster använder vi vår egen kodning, tredjepartsprogram och flera andra tjänster.
 • Hyresvillkoren nedan klargör vårt beroende av miljöförhållanden och tjänster från tredje part och gör det klart att eftersom vi använder avancerad teknik, utrustning och tjänster kan det uppstå fel som ligger bortom vår kontroll samt att tekniska fel i hårdvara, programvara och relaterade tjänster kan uppstå.

I detalj

Allmänt

 • Fjällcom hyr ut utrustning för satellitkommunikation samt utvecklar och driver en egen internetapplikation, mobilapplikation och webbplats för kunders användning.
 • Fjallcoms datahanteringspolicy finns att läsa på vår webbplats:  https://satellitesos.com/privacy.php

Satellitenheter

 • Följande villkor är avsedda att klargöra Fjällcoms beroende av de tjänster och satellitkommunikationsenheter (t.ex. Garmin, Iridium, Inmarsat, Globalstar och mer) som tillhandahålls av tillverkarna.
 • Fjällcom är inte tillverkaren av de enheter som hyrs ut. Utrustningen köps in från olika internationella företag.
 • Fjällcom köper enheter, tillbehör, supporttjänster, medföljande applikationer och alla relaterade artiklar och tjänster relaterade till att enheten fungerar korrekt från olika tillverkare. Företaget Fjällcom ansvarar inte för problem som kan orsakas av generiska funktionsfel i enheten, programfel på tillverkarsidan och andra oväntade problem i enheten som kan uppstå under uthyrningen.
 • Fjällcom ansvarar inte för problem som kan uppstå på grund av ändringar och uppdateringar gjorda av olika tillverkare inom hårdvara och mjukvara.
 • Fjällcom tillhandahåller enheten efter testning genom att skicka ett meddelande och bekräfta framgången för sändningen, mottagningssystemet och presentationen i systemet.
 • Fjällcom ansvarar inte för tillgänglighet av kommunikation, bristande leverans av meddelanden eller misslyckande med att visa platser eller andra fel till följd av felaktig funktion hos enheten och infrastrukturen som den tillhandahåller
 • Fjällcom ansvarar inte för fel i kommunikationen och tekniska problem som härstammar från användning av enheten och miljöförhållanden (drift som ej fungerar enligt tillverkarens instruktioner eller instruktioner från Fjällcom, fukt, sand, fysisk skada, väder, topografi etc...)
 • Om ett fel upptäcks i enheten är användaren ansvarig för att återlämna enheten till Fjällcoms representant för inspektion. Om enheten visar sig vara defekt kommer användaren att få en alternativ enhet.

Tillgänglighet av satellitenheter

 • Följande villkor är avsedda att klargöra Fjällcoms beroende av satellitföretagens tjänster.
 • Eftersom Fjällcom inte äger satellitnätet och företaget köper olika tjänster från satellitföretagen, samt är beroende av dem för leverans av tjänsten, kan de inte garantera tillgängligheten av tjänsten.
 • Fjällcom köper satellitkommunikationstjänsterna dagligen, månadsvis eller årligen från satellitföretagen som förklarar tillgängligheten för kommunikation. Fjällcom ansvarar inte för otillgängligheten av satellitkommunikation, vare sig på kort eller lång sikt, och övervakar inte rutinmässigt tillgängligheten av kommunikationstjänster.

Hemsida, TrackLog-app och mobilapp

 • Fjällcom ger möjlighet att lagra platser och meddelanden i en databas, visa platser och meddelanden och distribuera meddelanden till distributionslistor.
 • Fjällcom använder externa tjänster för att skicka och ta emot meddelanden och ansvarar inte för fel på grund av bristande tillgänglighet eller felaktig funktion hos relevanta externa tjänsteleverantörer (inklusive e-postdistribution, textmeddelanden, e-posttjänster etc.).
 • För att spara, visa och distribuera meddelanden och platser använder Fjällcom externa servrar och datatjänster med höga internationella standarder med professionell hantering och säkerhetskopiering. Fjällcom ansvarar inte för fel som orsakas av bristande tillgänglighet av servrar och databaser.

Fjällcoms tillgänglighet vid kundservice

 • Följande villkor är avsedda att klargöra ett litet företags beroende av telefonsystemet och de bemannade svarscentralerna för att kunna möjliggöra tillgänglighetför sina kunder 24 timmar om dygnet.
 • Fjällcom upprätthåller en kontinuerligt kommunikation med kund 24 timmar om dygnet, ett externt 24-timmars callcenter och ett extra reservcenter för att svara på inkommande SOS.
 • Trots de många säkerhetskopiorna beror Fjällcoms förmåga att ge ett svar på telefonsamtal 24 timmar om dygnet på tillgången av externa tjänster som anges ovan samt den tekniska tillgängligheten för mobilnätet, växelsystemet och mobiltelefonerna. Fjällcom ansvarar inte för dess representants otillgänglighet på grund av ett problem med de externa tjänsteleverantörerna eller ett tekniskt fel.

Räddningsinsatser

 • Följande villkor är avsedda att klargöra Fjällcoms beroende av de tjänster som försäkringsbolagen och de olika räddningsenheterna tillhandahåller.
 • Det är användarens eget ansvar att se till att den personlig försäkringen är lämplig för den aktivitet som faktiskt utförs när enheten hyrs av Fjällcom.

Skador på enheten, förseningar vid retur av enhet och ytterligare villkor

 • I händelse av förlust eller skada på enheten eller tillbehören förbehåller sig Fjällcom rätten att samla in de belopp som visas i prislistan som publiceras på företagets webbplats.
 • Det är användarens ansvar att returnera enheten till Fjällcom i slutet av hyresperioden. Fjällcom förbehåller sig rätten att debitera ytterligare dagar i händelse av en okoordinerad försening med att returnera enheten till det pris som annonseras på webbplatsen, i hyresblanketten och i de olika dokument som används för att beställa enheten.
 • Fjällcom förbehåller sig rätten att ta betalt för samtalstid eller data och meddelanden som konsumeras i enlighet med hyresvillkoren för den enhet som anges i prislistan på webbplatsen, i hyresblanketten och i de olika dokument som används för att beställa enheten.
 • Fjällcom hyr satellitkommunikationsutrustning för global användning, oavsett vilken destination som anges i beställningsformuläret eller någon skriftlig eller muntlig information som ges till Fjällcoms representanter. Det är hyresgästens ansvar att säkerställa att användningen av satellitenheten är laglig i det land där den ska användas. Fjällcom kontrollerar inte lagenligheten av satellitkommunikation i olika länder och kan inte hållas ansvarig för några klagomål eller åtgärder som vidtas av myndigheterna i det land där användaren använder enheten. Fjällcom förbinder sig inte att informera sina kunder om lagenligheten av användningen av satellitenheter i olika länder. För allmän information men utan skyldighet från Fjällcoms sida — vissa länder där det kan finnas oro eller information om att användning av satellitkommunikation är förbjuden eller kräver särskilt godkännande: Israel, Indien, Nordkorea, Kuba, Burma, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Sri Lanka, Ryssland, Tchad, Jordanien.
Tillbaka
Jag instämmer, fortsätt med beställningen
Thank You
Din beställning har registrerats.
Ditt beställningsnummer är:
Vi har skickat ett mail till
Fakturanummer
Fakturanamn
Garmin InReach messenger
REKOMMENDERAS! Tvåvägs text-kommunikation. Tålig och lätt, med GPS-navigation och kartor. Mycket starkt batteri. Perfekt för utomhusaktiviteter.
Från
29
kr/dag
När du hyr InReach messenger kan du
 • Skicka textmeddelanden
 • Navigera
 • Få omedelbar hjälp genom att trycka på SOS-knappen
 • Se och dela din position på en digital karta
 • Automatiskt vidarebefordra meddelanden till e-post/sms
 • Ställa in alla inställningar (profil, snabbmeddelanden, planerad rutt etc.) via vår webbapplikation
 • Spara dina platser och meddelanden
InReach SATELLIT-MESSENGER PRISER
Satellittelefon
För dig som vill kunna ringa men också skicka och ta emot textmeddelanden. Med en satellittelefon kan du ringa från alla platser på jorden.
Från
145
kr/dag
När du hyr satellittelefon kan du:
 • Ringa var du vill
 • Skicka textmeddelanden till mobiltelefoner och e-post
 • Få omedelbar hjälp genom att ringa
 • Se och dela din position på en digital karta
 • Automatiskt vidarebefordra meddelanden till e-post/sms
 • Ställa in alla inställningar (profil, snabbmeddelanden, planerad rutt etc.) via vår webbapplikation
 • Spara dina platser och meddelanden
SATELLITTELEFON PRISER
INMARSAT ISatPhone2
Enkel och funktionell satellittelefon. Kan snabbt kopplas upp och erbjuder säker kommunikation.
Robust handenhet, med extremt kraftfullt batteri, utmärkt röstkvalitet och den pålitlighet som du förväntar dig från en satellit-telefon.
Teknisk information +
 • Size 169 * 52 * 29 mm
 • Weight 318 g
 • Talk time 8 hours
 • Standby time 160 hours
 • Temperature range -20 to +55 celsius
 • Data up to 20 kbps
 • Water resistance, dust and shock IP54
 • Geostationary network
 • Global coverage except poles
 • Time to connect to satellite max 45 sec
 • Support auto-forwarding messages, locations and SOS via SATELLITE SOS platform
ISatPhone2 Satellittelefon
Hyrespriser för INMARSAT ISatPhone2
 • Första 10 dagarna 145 kr/dag
 • Efter dag 10 - 120 kr/day
 • Minst 1450 kr per beställning
 • Leverans - 220 kr (med enhetsförsäkring upp till 10.000 kr)
Kommunikation och övriga kostnader +
 • Minsta kommunikationspaket 135 kr/månad
 • Över 135 kr - betala bara för vad du använder
 • Ring till fast telefon eller mobiltelefon 1.35 US$
 • Textmeddelande (160 tecken) 0.6 US$
 • Skicka position till SATELLITE SOS-systemet 1.2 US$
 • Vidarebefordran till e-post av SATELLITE SOS GRATIS
 • Samtal och inkommande meddelanden är GRATIS - men observera operatörens höga kostnader
 • Vid skada / förlorad enhet - självrisk upp till 12000 kr. Se till att din personliga försäkring täcker satellit enhet!
Vad får du?
 • INMARSAT IsatPhone2 satellittelefon + laddare
 • Inbyggd SOS-knapp med dygnet-runt SATELLITE SOS-tjänster
 • Röstsamtal, textmeddelanden och positioner
 • En egen plats på Fjällcoms SATELLITE SOS webbplattform
 • Möjligheten att ansluta SOS-knappen till dina sök- och räddningstjänster
HYR NU
 • Priser inkl. moms
IRIDIUM Extreme
Den mest avancerade satellittelefonen från Iridium
Liten, smidig och tålig enhet, med SOS-knapp och GPS-baserad, 100% globalt satellit täckning.
Teknisk information+
 • Size 14 * 6 * 2.7 cm
 • Weight 247 g
 • Up to 4 hours of talk time, 30 hours of standby
 • GPS-enabled location-based services
 • Enhanced SMS and email messaging capability
 • Dedicated, programmable, one-touch SOS button
 • Military-grade (MIL-STD 810F) durability
 • Dust proof, shock resistant and jet-water resistant IP65
 • Orbital network
 • 100% global coverage
 • Support auto-forwarding messages, locations and SOS via SATELLITE SOS platform
IRIDIUM EXTREME
Hyrespriser satellittelefon IRIDIUM EXTREME
 • Första 10 dagarna 145 kr/dag
 • Efter dag 10 - 120 kr/dag
 • Minst 1450 kr per beställning
 • Leverans - 220 kr (med försäkring upp till 10.000 kr)
Kommunikation och övriga kostnader +
 • Minsta kommunikationspaket 135 kr/månad
 • Över 135 kr - betala bara för vad du använder
 • Ring till fast telefon eller mobiltelefon 1.80 US$
 • Textmeddelande (160 tecken) 0.95 US$
 • Skickar plats till SATELLITE SOS-systemet 0.95 US$
 • Vidarebefordran till e-post av SATELLITE SOS GRATIS
 • Samtal och inkommande meddelanden är GRATIS - men observera operatörens höga kostnader
 • Vid skada / förlorad enhet - självrisk upp till 12000 kr. Se till att din personliga försäkring täcker satellit enhet!
Vad får du?
 • IRIDIUM EXTREME satellittelefon + laddare
 • Inbyggd SOS-knapp med dygnet-runt SATELLITE SOS-tjänster
 • Röstsamtal, textmeddelanden och positioner
 • En egen plats på Fjällcoms SATELLITE SOS webbplattform
 • Möjligheten att ansluta SOS-knappen till dina sök- och räddningstjänster
HYR NU
 • Priser inkl. moms
Garmin InReach
EXPLORER+
Avancerad, med topografiska kartor
59 kr
Nu 39 kr/dag
EXPLORER+ är samma tvåvägs satellitsändare som InReach SE+ men med avancerad navigering och kartor.
 • Tvåvägs satellitsändare (både skicka och ta emot). Som InReach SE + extra navigeringsfunktioner
 • Topografiska kartor, med leder, vägar etc.
 • Barometrisk (lufttryckskänslig) höjdmätare
Teknisk information +
 • Size 164 * 68 * 38 mm
 • Weight 213 g
 • 2.3" screen resolution 200*265px
 • Internal Lithium-Ion battery
 • Up to 3 years stand by and 30 days tracking with 30 min intervals
 • Bluetooth connection to mobile app for easy operation
 • Data up to 20 kbps Compression
 • Water resistance, dust and falls IPX7
 • Operating temperature range From -20° to 60°C
 • Charging temperature range From 0° to 45°C
 • Internal memory 2GB
 • Up to 500 WP and 20 routs
 • 100% Global coverage in IRIDIUM satellite network
 • Up to 500 WP and 20 routs
 • Preloaded maps
 • Barometric altimeter
 • Digital compass (tilt compensated 3 axis)
Garmin InReach EXPLORER+
Hyrespriser för InReach EXPLORER+
 • Första 90 dagarna för 39 kr/dag
 • Dag 90 till 180 för 29 kr/dag
 • Över 180 dagar för 19 kr/dag
 • Minst 780 kr per beställning
 • Frakt - 100 kr (med enhetsförsäkring upp till 10.000 kr)
 • Extra 1000 byte - 98 kr
 • Användning av extra byte: Textmeddelande = upp till 200 B, förinställd meddelanden/Spårpunkt = 15/13 B, enkel väderprognos = 90 B)
 • Räkna ut ditt hyrpris Här
Försäkring för enheten+
 • Första 10 dagarna - 10 kr/dag
 • Efter dag 10 - 2 kr/dag
 • Självrisk med försäkring - 600 kr
 • Självrisk utan försäkring - 5600 kr
 • Om du inte hyr enheten med försäkring, se till att din personliga försäkring täcker den!
Vad får du?
 • Garmin InReach EXPLORER+ satellitenhet
 • Datapaket med 2000 byte
 • Inbyggd SOS-knapp med dygnet runt Fjällcom SOS-tjänster
 • förinställd meddelanden, spårning, text meddelanden, väderprognos
 • En egen plats på Fjällcoms webbplattform med kartor, rutter och många andra funktioner
 • Möjligheten att ansluta SOS-knappen till särskilda sök- och räddningstjänster
HYR NU
 • Priser inkl. moms
Garmin InReach
MINI
Liten i storlek men stor i prestanda
49 kr
Nu 39 kr/dag
NY! Den minsta satellitsändaren i världen. Har samma kommunikationsfunktioner som SE+ och EXPLORER.
 • Fungerar för förprogrammerade snabbmeddelanden och vanliga sms (både skicka och ta emot)
 • GPS-navigering
 • Storlek som en halv hand, Vikt - bara 100 gr (!)
 • Går att ansluta till Garmin-klocka
Teknisk information+
 • Size 70 * 35 * 20 mm
 • Weight 100 g
 • 0.9" screen resolution 128*128px
 • Internal Lithium-Ion battery
 • Up to 24 days tracking (30 min int.) in power save mode. Up to 90 hours with tracking 10 min int. Up to 1 year when shut down.
 • Bluetooth connection to mobile app for easy operation
 • Data up to 20 kbps Compression
 • Impact resistant (MIL-STD-810F) and water-rated to IPX7
 • Operating temperature range From -20° to 60°C
 • Charging temperature range From 0° to 45°C
 • Up to 500 WP and 20 routs
 • 100% Global coverage in IRIDIUM satellite network
 • Up to 500 WP and 20 routs
 • Connect to Garmin watchs like D2, FENIX, FORERUNNER and Garmin GPS
Garmin InReach MINI
Hyrespriser för InReach MINI
 • Första 90 dagarna för 39 kr/dag
 • Dag 90 till 180 för 29 kr/dag
 • Över 180 dagar för 19 kr/dag
 • Minst 780 kr per beställning
 • Frakt - 100 kr (med enhetsförsäkring upp till 10.000 kr)
 • Extra 1000 byte - 98 kr
 • Användning av extra byte: Textmeddelande = upp till 200 B, förinställd meddelanden/Spårpunkt = 15/13 B, enkel väderprognos = 90 B)
 • Räkna ut ditt hyrpris Här
Försäkring för enheten+
 • Första 10 dagarna - 10 kr/dag
 • Efter dag 10 - 2 kr/dag
 • Självrisk med försäkring - 600 kr
 • Självrisk utan försäkring - 3700 kr
 • Om du inte hyr enheten med försäkring, se till att din personliga försäkring täcker den!
Vad får du?
 • Garmin InReach MINI+ satellitenhet
 • Datapaket med 2000 byte
 • Inbyggd SOS-knapp med dygnet runt Fjällcom SOS-tjänster
 • förinställd meddelanden, spårning, text meddelanden, väderprognos
 • En egen plats på Fjällcoms webbplattform med kartor, rutter och många andra funktioner
 • Möjligheten att ansluta SOS-knappen till särskilda sök- och räddningstjänster
HYR NU
 • Priser inkl. moms
ZOLEO
Dual mobile-satellite
Förvandla din telefon till satellit-enhet
29 kr
Nu for 29 kr/day
Förvandla din telefon till satellit-enhet med ZOLEO och få 100 % global täckning av Iridiums satellitnätverk
 • Global tvåvägs SMS, e-post och app-till-app meddelande auto-roaming mellan mobilt och satellit nätverk
 • 100 % global täckning via Iridium™
 • Incheckning låter andra veta att du är okej
 • SOS-knapp och larmcentral 24/7
Teknisk information +
 • Size 91 * 66 * 27 mm
 • Weight 150 g
 • No screen - Led light indicators
 • Internal Lithium-Ion battery
 • Battery life up to 200 hours
 • Bluetooth connection to mobile app for easy operation
 • Bloutooth range uo to 50m
 • Water resistance, dust and falls IP68
 • Operating temperature range From -20° to 55°C
 • Charging temperature range From 0° to 45°C
 • Zoleo APP as screen
 • Weather forcast
 • 100% Global coverage in IRIDIUM satellite network
 • Mobile - satellite network auto roaming
 • NO Preloaded maps
 • No Barometric altimeter
 • No-digital compass
Zoleo Hyrespriser
Hyrespriser för ZOLEO
 • Första 90 dagarna för 29 SEK/day
 • Dag 90 till 180 för 19 SEK/day
 • Över 180 Dagar för 19 SEK/day
 • Minst 680 kr per beställning
 • 25 satellit-SMS ingår
 • Frakt - 100 kr (med enhetsförsäkring upp till 10.000 kr)
 • När mobilnätet är tillgängligt - skickas gratis via mobilen,alternativ om inte så skickas via satellit - för 6 kr/meddelande
 • Räkna ut ditt hyrpris Här
Enhet försäkring+
 • Första 10 dagarna - 10 kr/dag
 • Efter dag 10 - 2 kr/dag
 • Självrisk med försäkring - 600 kr
 • Självrisk utan försäkring - 3700 kr
 • Om du inte hyr enheten med försäkring, se till att din personliga försäkring täcker den!
Vad får du?
 • Zoleo satellitenhet
 • 25 satellitmeddelanden ingår, 6 kr per extra meddelande
 • Inbyggd SOS-knapp med 24/7 Fjällcom-tjänster
 • Obegränsade mobil- och Wi-Fi-meddelanden
 • Incheckningsmeddelanden
 • Väderprognos
 • En egen plats på Fjällcoms webbplattform med kartor, rutter och många andra funktioner
HYR NU
 • Priser inkl. moms
Bearbetning
Vänta medan vi behandlar din förfrågan
How did you hear about us?
Google
Facebook/instagram
Friends suggested
I am returning costumer
Other
Utsidan.se
Save & Continue