Vi tror på friheten att
uppleva naturen på
ett säkert sätt!
Hyra satellittelefon eller nödsändare
och du kan få hjälp varhelst
och närhelst!
Read stories of our customers from their adventures arround the globe...
קטגוריות
Users stories Rescue stories
טאגים
Vita Gröna band Svenska fjällen Alperna Norska fjällen Kroatien Fiske Jakt Worldwide
Vita och Gröna bandet
March 20, 2019
Under de senaste åren har satellitkommunikation utvecklats och idag finns det satellitenheter som är gjorda exakt för denna typ av äventyr. Vi väljer att rekommendera två-vägs Satellit Messenger InReach, tillverkad av Garmin - som använder IRIDIUM satellitnätverk (dubbelt så många satelliter än motsvarande system) för Vita och Gröna bandet.
InReach tillåter att skicka och ta emot meddelanden vid sidan av SOS-knappen. Inreach kommer i tre olika modeller - InReach SE (Garmins tvåvägs satellitsändare. 100% global täckning, SOS-knapp, textmeddelanden ochenkel navigering), InReach Mini (Den minsta satellitsändaren i världen med all kommunikationsförmåga hos SE+ och EXPLORER), och InReach Explorer (Garmins EXPLORER + är precis samma tvåvägs satellitsändare som INREACH SE + men med avancerad navigering och kartor).

Fjällcom satellite SOS är ett företag med många års erfarenhet över hela världen, med vänlig professionell service på plats i Sverige.

Rabattkod erhålls vid anmälan.


Om Fjällfararnas Vita & Gröna band
https://www.vitagronabandet.se
------------------------------------------------------------------------------

Vår skandinaviska fjällkedja med sina dryga 130 mil erbjuder det mesta av det som många skulle kalla riktig vildmark. Att för egen maskin färdas hela dess längd har blivit en klassiker. Ett genomförande är ett kvitto på en mängd kunskaper om och erfarenheter av att vistas ute under lång tid ute i fjällvärlden. Men också på egenskaper som omdöme, uthållighet och kamratskap.

Tanken med banden är att man med egen kraft tar sig från Grövelsjön i söder till Treriksröset i norr, eller tvärtom. Färden skall genomföras som en sammanhängande tur utan längre uppehåll och utan hjälp utifrån (t.ex. med skoter utkörd mat m.m. till fjällfararen ute på tur). Turen kan genomföras året om. Bandens färg anger vilken säsong som turen genomförts. Miljö-, natur och kulturhänsyn ska vara både en ledstjärna och en självklarhet.

Detta är ingen tävling eftersom det inte finns någon tidsbegränsning så länge turen genomförs i en följd. För att undvika alltför strikta regler finns inga begränsningar på färdsätt, med undantag för att man ska passera väster om ett antal platser och att det skall vara ickemotoriserat. Användning av hundar, kite, packren eller liknande är tillåtet men kommer att registreras som en sådan variant. Detta för att vissa jämförelser ska kunna göras och att det också ska bli lättare att dra erfarenheter från ett visst färdsätt.

Utmaningen kräver både fysisk och mental styrka, liksom ett sunt säkerhetstänk. Samtidigt är det upp till varje fjällfarare att genomföra turen helt utifrån sina egna förutsättningar, vilket gör att de som genomför turen får med sig en fantastisk upplevelse för resten av livet. Men, svårighetsgraden ska alltså inte underskattas.

Våra fjäll är en källa till stora, fantastiska äventyr och upplevelser, dessutom unika för var och en som färdas i dem. Juryns förhoppning är att öka intresset för långa fjällturer, att höja fjällfärdens status och att kunna bidra med ökad kunskap om fjällens värdefulla och enastående natur och kultur. Ambitionen och förhoppningen är att också lyfta viktiga frågor som allemansrätt och bevarande och utveckling av våra fjälleder, tillsammans med andra viktiga aktörer i och/eller med koppling till fjällvärlden.

Idén till Fjällfararnas Vita & Gröna Band kom till under expeditionen Sverige Runt -97, då Torkel och Annica Ideström tog sig för egen maskin runt landets gränser.

Turen startade vid Treriksröset med skidor ner till Grövelsjön för att sedan gå över till cykel ner till Svinesundsbron för start av HBB (Havspaddlarnas Blå Band). I Haparanda byttes återigen färdsätt till cykel för att sluta cirkeln vid Treriksröset.

Eftersom HBB har varit en vedertagen utmaning i många år kändes det naturligt med en motsvarighet för fjällkedjan. Då med två olika varianter för vintern respektive sommaren. Juryn består av människor med stor kärlek till fjället och äventyret. Även om flera av dessa har kommersiella intressen i friluftsliv, representerar alla här endast sig själva som privatpersoner.

Juryn består av ett antal vana fjällfarare. Dessa är: Annica & Torkel Ideström, Kalle Grahn, Christine Hägglund samt Lina Hallebratt.

Välkommen att anta utmaningen!
+46-77 5888191
Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Meddelande
Skicka
Bearbetning
Vänta medan vi behandlar din förfrågan